BIP Hossa-rybnik.pl

Konkurs na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. Hotelowej 12.

Konkurs na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. Hotelowej 12.

Załączniki

WZÓR UMOWY.pdf

WZÓR OFERTY.pdf

REGULAMIN.pdf

OGŁOSZENIE.jpg

ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2.pdf

WYNIKI.jpeg

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
18-09-2020 11:41 Edyta Pawlak Sikora