BIP Hossa-rybnik.pl

Przedmiot działalności Spółki

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu wymaganych zezwoleń. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej a jej podstawowym przedmiotem prowadzenie składowiska odpadów.

 

Przedmiotem działalności spółki jest:

1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z)

2. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z)

3. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z)

4. Pozostałe zakwaterowania (55.90.Z)

5. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)

6. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)

7.Przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z)

8. Pozostała usługa działalności gastronomicznej (56.29.Z)

9. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)

10.Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z)

11. Działalności organizatorów turystyki (79.12.Z)

12. Działalność pośredników turystycznych (79.11.B)

13. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z)

14. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)

15. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)

16. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)

17. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) (73.12.C)

18. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

19. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z)

20. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)

21. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

22. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z)

23. Działalność obiektów sportowych (93.11.Z)

24. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C)

25. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ( 85.51.Z)

26. Działalność klubów sportowych ( 93.12.Z)

27. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z)

28. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z)

29. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indzie niesklasyfikowana (32.99.Z)

30. Wydawanie książek (58.11.Z)

31. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z)

32. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)

33. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z)

34. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)

35. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z)

36. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z)

37. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)

38. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)

39. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

40. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ( 62.03.Z)

41. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

42. Działalność portali internetowych (63.12.Z)

43. Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)

44. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)

45. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)

46. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

47. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

48. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

49. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)

50. Demontaż wyrobów zużytych ( 38.31.Z)

51. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z)

52. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z)

53. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu ( 46.77.Z)

54. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu ( 08.12.Z)

55. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie ( 09.90.Z)

56. Przygotowywanie terenu pod budowę ( 43.12.Z)

57. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich ( 43.13.Z)

58. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

59. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

Data aktualizacji Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna Osoba aktualizująca
18-09-2020 11:52 treść Edyta Pawlak Sikora
14-09-2020 12:49 treść Edyta Pawlak Sikora