BIP Hossa-rybnik.pl

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP, możliwe do uzyskania na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r, Nr 112, poz. 1198) można uzyskać w siedzibie "Hossa" Sp. z o.o. w Rybniku przy ul. B. Chrobrego 6, na złożony pisemny wniosek uprawnionego.